MOM B-gransking ved fiskeoppdrett


Strømmåling med doppler profiler og meter

Risikovurdering av forureina grunn og sediment

Strandsonesynfaring

CTD-måling og vassprøvetaking

Alternativ overvaking av

hard- og blandingsbotn